Ul. II Korpusa Armije R BiH 3/11/11, 75000 Tuzla
 • +387 35 411 500
 • +387 35 411 501

Konsultatantske usluge

Tetra Consulting d.o.o. Tuzla, privatna je konzalting tvrtka, koja svoje usluge iz oblasti poslovnog savjetovanja pruža širokom spektru klijenata, na području Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana.

Oblasti poslovnog savjetovanja obuhvataju:

 • Izrada specijaliziranih programa za rekonstrukciju kreditnog portfolija u poduzeću;
 • Savjetovanje za financijsku konsolidaciju poduzeća, njegov razvoj i pozicioniranje na tržištu;
 • Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala;
 • Savjetovanje pri investiranju kapitala;
 • Posredovanje pri osiguravanju najpovoljnijih financijskih aranžmana od relevantnih financijskih institucija, koje uključuje pored banaka i osiguravajućih društava i ulaganja investicijskih fondova;
 • Izradu programa i organizacionih shema za korporativno upravljanje poduzećima ili grupom poduzeća koja može uključivati i promjenu oblika organiziranja;
 • Konzultantske usluge za otvaranje novih tržišta,sklapanje novih poslovnih ugovora i vođenje posla do kraja njegovog realiziranja, vodeći prije svega računa o financijskoj poziciji istog;
 • Usluge izrade teaser-a i prospekata poduzeća za pronalazak strateškog partnera ili izlistavanje novih i starih dionica na burzama u regionu;
 • Usklađivanje pravilnika, procedura i statuta poduzeća sa zakonskom regulativom kao i izradu svih potrebnih dokumenata koje čine suport gore navedenim djelatnostima.

Karakteristika usluga koje pruža TETRA CONSULTING ogleda se u ažurnosti, predanosti, profesionalnom, stručnom i povjerljivom načinu poslovanja, zasnovanom na relevantnim činjenicama i objektivnoj analizi. Pored toga, za TETRA CONSULTING od velikog značaja je zaštita interesa klijenata i ostvarenje odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Naš tim stručnjaka, čine eksperti koji su u proteklih 20 godina stekli ogromna iskustva na navedenim poslovima i stručnu naobrazbu kod relevantnih domaćih i međunarodnih institucija. Zbog svojih angažmana cijenjeni su u svojim stručnim oblastima ekonomskog upravljanja i analize, komunikacija, institucionalnog razvoja i marketinga. Ovisno o potrebama posla i dobivenog zadatka TETRA CONSULTING u mogućnosti je angažirati i slična poduzeća ili stručnjake iz regiona a sve sa ciljem rješavanja problema i udovoljavanju zahtjeva klijenata.